Welkom
Actueel
Wie zijn wij
Geschiedenis
Wat doen wij
Drukkerstekens 1
Knip- Ponstekens
Plaatnummers
Etsingnummers
Drukdata 1
Handboek NL
lid worden
Contact
Sitemap

Mocht uw interesse, na het bekijken van onze Web site, zo ver gaan dat U zich als lid wilt aanmelden, dan kunt u een mailtje sturen naar de secretaris van onze Studiegroep.

 

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bij tussentijdse aanmelding als lid is een evenredig gedeelte van het contributiebedrag verschuldigd. Nieuwe leden kunnen de in het lopende jaar verschenen nummers van het mededelingenblad, tegen kostprijs plus porto, ontvangen. 

De vereniging is als lid aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen, maar men kan het Nederlandse maandblad voor Filatelie niet via onze vereniging ontvangen.

 

aanmelden?   mail aan secretaris@etsingnummers.nl